Δημόσιες σχέσεις, Εργασίες
Πρώτη παρουσίαση Audi A4 στη Β. Ελλάδα
Διοργάνωση του CEV Volleyball Final Four
Διοργάνωση εκδηλώσεων και επικοινωνία στη Β. Ελλάδα
Συγγραφή κειμένων για τους παρουσιαστές, καθώς και σκηνοθετική επιμέλεια της εκδήλωσης
Επιμέλεια διεξαγωγής ταξιδίου επίσκεψης ιατρών