Ανθρώπινο Δυναμικό

kainotomia2

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Στον τομέα της ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού υπάρχει στρατηγική συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Καινοτομία Επιπέδου 2 ιδρύθηκε το 2013 από μια ομάδα νέων ανθρώπων με ξεχωριστή εμπειρία στο αντικείμενο τους. Είναι πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

Σκοπός του είναι η υλοποίηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης που απευθύνονται σε επιχειρήσεις, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και άνεργους καθώς και η άσκηση συναφών προς το αντικείμενο αυτό δραστηριοτήτων, όπως εκπόνηση ερευνών, εκπόνηση βοηθημάτων και σημειώσεων, παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και το βασικότερο,  η προώθηση και υποστήριξη στην απασχόληση ατόμων που ολοκληρώνουν τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του Κέντρου.

Οι κυριότερες δράσεις του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Καινοτομία είναι οι ακόλουθες:

 • Υλοποίηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης Άνεργων, Εργαζόμενων,
  Αυτοαπασχολούμενων και ατόμων που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικά Ομάδες
 • Συμμετοχή σε Ολοκληρωμένα Προγράμματα και Κοινοτικές Πρωτοβουλίες
 • Εκπόνηση Βοηθημάτων και Σημειώσεων
 • Παροχή Συμβουλευτικής σε άτομα που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες
 • Προώθηση και Υποστήριξη στην Απασχόληση των ατόμων που ολοκληρώνουν τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
 • Συμβουλευτική Επιχειρήσεων
 • Διοργάνωση Ημερίδων
 • Διαχείριση ΛΑΕΚ
 • Διάθεση Χώρων για ημερίδες – σεμινάρια - εκδηλώσεις

Τα θεματικά Πεδία στα οποία εξειδικεύεται είναι:

 • Περιβάλλον
 • Οικονομία & Διοίκηση
 • Υγεία & Πρόνοια
 • Πολιτισμός & Αθλητισμός, ΜΜΕ & Επικοινωνία
 • Τουριστικά και Παροχή Υπηρεσιών
 • Τεχνικά και Μεταφορές
 • Συμβουλευτική

Ο σημαντικότερος παράγοντας για κάθε φορέα ή επιχείρηση είναι το ανθρώπινο δυναμικό του. Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ είναι στελεχωμένο με επιστημονικό προσωπικό, καταρτισμένο πλήρως στις εξελίξεις του κλάδου και διαθέτει  πέρα από τη γνώση και  μακροχρόνια εμπειρία στους τομείς της επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων.

Η ομάδα εκπαιδευτών που έχει συγκροτηθεί για την υλοποίηση και επίτευξη των απαιτητικών στόχων του ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, αποτελείται από Πιστοποιημένους Εκπαιδευτές εγγεγραμμένους στο Μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ, και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Τα κριτήρια που διαμορφώνουν το περίγραμμα του κατάλληλου εκπαιδευτή, σύμφωνα με τις αρχές και τα πρότυπα του ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ κάθε ένα από τα οποία απαρτίζεται από ξεχωριστά εσωτερικά κριτήρια, συνοψίζονται σε Σπουδές – Επιμόρφωση, Επαγγελματική Εμπειρία, Εκπαιδευτική Εμπειρία και  Δυνατότητα μετάδοσης γνώσης.

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη βαρύτητα που δίνεται στο σχεδιασμό πρωτότυπων και πλήρως εναρμονισμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης  στις ανάγκες της αγοράς,  συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του Κέντρου και στη διεκδίκηση ηγετικής θέσης στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.kainotomia.com.gr