εεδε

Video παρουσιάσεων-12ο Αριστοτέλης

Τουρισμός

TV Commercials

Rebranding Greece

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

E-shop

Social Media

6ο Διεθνές Συνέδριο

Women on Leadership Dream

Video Clips

Marketing

Thessaloniki

Εκπομπές TV

Telemarketing

Εξαγωγές στην Πράξη