εεδε

Video παρουσιάσεων-12ο Αριστοτέλης

Τουρισμός

TV Commercials

Rebranding Greece

Social Media

6ο Διεθνές Συνέδριο

Women on Leadership Dream

Marketing

Thessaloniki

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

E-shop

Video Clips

Εξαγωγές στην Πράξη

Telemarketing

Εκπομπές TV