εεδε

Video παρουσιάσεων-12ο Αριστοτέλης

Τουρισμός

TV Commercials

Social Media

Rebranding Greece

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

E-shop

6ο Διεθνές Συνέδριο

Women on Leadership Dream

Video Clips

Marketing

Thessaloniki

Telemarketing

Εκπομπές TV

Εξαγωγές στην Πράξη