Δημιουργικό, Εργασίες
  Δείγματα και σκέψεις πάνω σε λογότυπα...
Δημιουργικό διαφήμισης
Λογότυπο & έντυπα
Διαφήμιση σε περιοδικά και εφημερίδες
Λογότυπο & εταιρική ταυτότητα
Κατάλογοι προϊόντων επαγγελματικού εξοπλισμού
Λογότυπο & Διαγωνισμοί
Λογότυπο & εφαρμογές
Λογότυπο και εφαρμογές.