Ποιοί είμαστε

Η Alpha Marketing είναι μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών Management & Marketing που απευθύνεται κυρίως σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Λειτουργεί ως εξωτερικός συνεργάτης κατέχοντας θέση στο λειτουργικό Οργανόγραμμα και συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Διαθέτει εξειδίκευση στον Τουρισμό, τη Διοργάνωση Συνεδρίων, Πολιτιστικών και Αθλητικών εκδηλώσεων καθώς και στην υποστήριξη εξαγωγικών δραστηριοτήτων.

Μεθοδολογικά για κάθε «προϊόν» ( υλικό αγαθό, υπηρεσία ή ιδέα ), διερευνάται και αξιολογείται η βιωσιμότητα και η πιθανή πορεία ανάπτυξης, αξιοποιώντας δευτερογενή στοιχεία του κλάδου και διεξάγοντας έρευνες αγοράς, ανταγωνισμού και καταναλωτών. Οι πληροφορίες και τα συμπεράσματα που προκύπτουν οδηγούν στη θέσπιση προδιαγραφών και χαρακτηριστικών, που έχουν ως αποτέλεσμα τον καθορισμό διακριτικών γνωρισμάτων τοποθέτησης και διαδικασιών εισαγωγής στην αγορά. Η διεργασία ολοκληρώνεται με αποτελεσματική προβολή και επικοινωνία.

Η Alpha Marketing διαθέτει εσωτερικά τμήματα (business units), τα οποία ασχολούνται με τη δημιουργία και παραγωγή ενημερωτικού και προωθητικού υλικού.

Ειδικότερα λειτουργούν τμήματα, Δημιουργικού εντύπων και ηλεκτρονικών εφαρμογών με το διακριτικό τίτλο N Design, Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας με την επωνυμία mypr και τηλεοπτικών παραγωγών, με τοbrand multi video. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες ενισχύονται με τη στρατηγική συνεργασία με εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού και διαδικτυακών εφαρμογών, καθώς και με το γραφείο παροχής Νομικών Υπηρεσιών Σταυρούλα Γκούμα & Συνεργάτες.

Καθοριστική για την ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών είναι η υπογραφή στρατηγικής συμφωνίας με τη συμβουλευτική εταιρεία Εξαγωγικού Μάρκετινγκ και Διεθνούς Εμπορίου DK Consultants με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών. Η DK Consultants, λειτουργώντας από το 1999, εξειδικεύεται στον χώρο της εφαρμοσμένης συμβουλευτικής εξαγωγικού marketing και ανάπτυξης του διεθνούς εμπορίου. Έχει αναπτύξει και χρησιμοποιεί σύγχρονα -καινοτόμα διαγνωστικά και λειτουργικά εργαλεία (DK Tool KitsTM) τα οποία στηρίζουν την εξατομικευμένη προσέγγιση,  βοηθώντας ουσιαστικά και πρακτικά τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να οδηγηθούν βαθμιαία και μεθοδικά στην εξαγωγική επιτυχία. Το δίκτυο της DK Consultants αποτελείται από γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Σαγκάη καθώς και συνεργαζόμενα γραφεία-συνεργάτες (DK Certified PartnersTM)  σε Σκόπια, Κωνσταντινούπολη, Σόφια, Βελιγράδι, Βουδαπέστη, Βουκουρέστι, δίκτυο το  οποίο συνεχώς αναπτύσσεται και διευρύνεται.

Στον τομέα της ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού υπάρχει από τις αρχές του 2015 στρατηγική συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. Σκοπός της συνεργασίας είναι η υλοποίηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης που απευθύνονται σε επιχειρήσεις, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και άνεργους καθώς και η άσκηση συναφών προς το αντικείμενο αυτό δραστηριοτήτων, όπως εκπόνηση ερευνών, εκπόνηση βοηθημάτων και σημειώσεων, παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και το βασικότερο,  η προώθηση και υποστήριξη στην απασχόληση ατόμων που ολοκληρώνουν τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του Κέντρο.

Μετά από μια συναρπαστική αναπτυξιακή διαδρομή 30 χρόνων  αυτό που μένει τελικά ως υπέρτατη αξία είναι οι ανθρώπινες σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα από τις συνεργασίες.

Ευχαριστούμε όλους όσους μας εμπιστεύονται και μας παρέχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε μαζί τους το ταξίδι της ανάπτυξης.