Δημόσιες Σχέσεις – Εκδηλώσεις

top_475_MYPR

Οι δημόσιες σχέσεις είναι μια διοικητική λειτουργία η οποία αξιολογεί τη στάση του κοινού, αναγνωρίζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες μιας επιχείρησης ή ενός ατόμου, οι οποίες θα πρέπει να συνάδουν με το δημόσιο συμφέρον και με βάση αυτά σχεδιάζει και εκτελεί προγράμματα που στόχο έχουν να κερδίσουν τη δημόσια αναγνώριση  Ως myPR, τμήμα της Alpha Marketing, αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα προγράμματα στρατηγικής επικοινωνίας με επιστημονική μεθοδολογία, αξιοποιώντας τη σημαντική εμπειρία 30 χρόνων, που απορρέει από τη διαχείριση σημαντικών έργων, όπως η διοργάνωση και επικοινωνία του Final Four του CEV European Champions League στο βόλεϊ και από τη διαρκή υποστήριξη φορέων και επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε:

 • Καθορισμό στόχων επικοινωνίας – εκπόνηση σχεδίου δράσης
 • Πρόγραμμα και επιλογή χορηγιών
 • Επιμέλεια συμμετοχής σε Εκθέσεις
 • Αποστολή υλικού σε ΜΜΕ Ελλάδας και εξωτερικού ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνεται η επιχείρηση

Λειτουργία γραφείου Τύπου με ειδικότερες ενέργειες:

 • Επικοινωνία με συντάκτες για ενημέρωση δραστηριοτήτων.
 • Οργάνωση ενημερωτικών επισκέψεων – συναντήσεων με  δημοσιογράφους
 • Διοργάνωση συνεντεύξεων τύπου με αφορμή σημαντικά γεγονότα
 • Σύνταξη και αποστολή δελτίων τύπου
 • Σύνταξη κάθε είδους κειμένων που απευθύνονται σε ΜΜΕ
 • Διαχείριση press area στο site της επιχείρησης
 • Επικοινωνιακή υποστήριξη εκδηλώσεων, χορηγιών κλπ
 • Συνοδεία σε συναντήσεις με εκπροσώπους τύπου
 • Αποδελτίωση θεμάτων επιχείρησης, κλάδου

Πολιτική επικοινωνία
Οι εξειδικευμένες απαιτήσεις του κλάδου της πολιτικής επικοινωνίας οδήγησαν στη οργάνωση αυτόνομου τμήματος που ασχολείται με το σχεδιασμό και υλοποίηση επικοινωνίας για πολιτικούς φορείς και πρόσωπα τόσο σε περιόδους προεκλογικής εκστρατείας όσο και κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους.