Τουριστικό Μάρκετινγκ


tourism

Ανάπτυξη Προορισμών, Φορέων και Επιχιερήσεων

Στην Alpha Marketing διαθέτουμε εξειδίκευση στο Τουριστικό Μάρκετινγκ, την προώθηση προορισμών, φορέων και επιχειρήσεων.

Έχουμε αποκομίσει πολύτιμη εμπειρία από τη συνεργασία μας με Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς, Εκπαιδευτικά ιδρύματα, Αεροπορική εταιρία, Ταξιδιωτικά γραφεία, Ξενοδοχεία, καθώς και με Επιχειρήσεις Διοργάνωσης Ιατρικών και άλλων Επιστημονικών Συνεδρίων.

Ιδιαίτερα σημαντική, για την υλοποίηση έργων Στρατηγικού Σχεδιασμού, θεωρούμε τη συνεργασία μας με το Εργαστήριο Τουριστικού Σχεδιασμού Έρευνας και Πολιτικής του Τμήματος Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Οι Δραστηριότητες μας:

Επιχειρηματική Ανάπτυξη (Business development)

• Έρευνα Μάρκετινγκ (Αγοράς – Ανταγωνισμού – Καταναλωτών)

• Στρατηγικός σχεδιασμός (Business – Marketing Plan)

• Οργάνωση Πωλήσεων Τουριστικών πακέτων

  • Δικτύωση 
  • Εκπαίδευση

 

Δημιουργικές εργασίες (Creative Projects)

• BrandingΕταιρική ταυτότητα

• Διαφήμιση, διαφημιστική ιδέα, προσαρμογή σε ΜΜΕ, αγορά ΜΜΕ

• Παραγωγή Έντυπου υλικού

• Δημιουργία Ιστοσελίδων και δημιουργία παρουσίας στα κοινωνικά δίκτυα

• Παραγωγή video

 

Δημόσιες Σχέσεις (Public Relations)

• Επικοινωνία με ΜΜΕ

• Διαχείριση Κοινωνικών Δικτύων (facebook, instagram, youtube, Linkedin, google+, )

• Διοργάνωση εκδηλώσεων

• Διαχείριση χορηγιών

 

Μπορείτε να δείτε φορείς και επιχειρήσεις που μας εμπιστεύτηκαν στο σύνδεσμο.