Διοργάνωση Συνεδρίων

LeonardoPCO-01-1920x500

Leonardo PCO
Εξειδικευμένες Υπηρεσίες διοργάνωσης ιατρικών συνεδρίων
Το Leonardo PCO, τμήμα του Natassa travel, έχει σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στον τομέα της διοργάνωσης ιατρικών συνεδρίων και εκδηλώσεων. Για το λόγο αυτό συνεργάζεται με τις επιχειρήσεις Alpha Marketing και Consult advertising and promotion.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι:

Εκπόνηση Πλάνου Ενεργειών
Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εκδήλωση, τα άτομα που εμπλέκονται και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης κάθε φάσης

Γραμματειακή υποστήριξη
Η γραμματειακή υποστήριξη περιλαμβάνει τη σύνταξη, αποστολή και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας προς όλους τους εμπλεκόμενους, φορείς (ΕΟΦ, ΣΦΕΕ, ΠΙΣ), ομιλητές, προεδρεία, χορηγούς, προμηθευτές κλπ, τη συλλογή περιλήψεων (abstracts) και προώθηση τους προς την Οργανωτική Επιτροπή και γενικά είναι υπεύθυνη για την τήρηση του καθορισθέντος χρονοδιαγράμματος, για την επιμέλεια των συμμετοχών και για την παροχή κάθε είδους πληροφορίας προς κάθε ενδιαφερόμενο. Όλη η παρακολούθηση πραγματοποιείται από λογισμική εφαρμογή που εξυπηρετεί στη γρήγορη παροχή κάθε είδους στατιστικών στοιχείων.

Οικονομική διαχείριση
Περιλαμβάνει τις εισπράξεις του δικαιώματος συμμετοχής, την είσπραξη των χορηγιών, τις πληρωμές προς τους προμηθευτές και γενικά οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή για λογαριασμό του συνεδρίου.

Επιμέλεια & εξυπηρέτηση στην ανεύρεση χορηγών
Η ύπαρξη χρηματοδότησης αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο παράγοντα επιτυχίας για ένα συνέδριο. Η πολύχρονη εμπειρία αξιοποιείται στη δημιουργία του κατάλληλου χορηγικού πακέτου για κάθε εκδήλωση αλλά και στην ικανότητα για την μέγιστης αξιοποίησης των χορηγιών από τις εταιρίες.

Επιμέλεια εκθεσιακών stand
Σε ορισμένα συνέδρια οι εταιρίες χορηγοί επιθυμούν την παρουσία τους με εκθεσιακά stands. Στην περίπτωση αυτή προτείνονται λύσεις ανάλογα με το διαθέσιμο χώρο και το σκοπό της επικοινωνίας.

Μεταφραστές, διερμηνείς
Υπάρχει μόνιμη και σταθερή συνεργασία με ομάδα εξειδικευμένων διερμηνέων σε ιατρικά θέματα καθώς και η δυνατότητα εγκατάστασης συστημάτων ταυτόχρονης μετάφρασης σε περισσότερες γλώσσες.

Οπτικοακουστικός εξοπλισμός
Διαθέτουμε όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την υποχρεωτική καταγραφή της διάρκειας παρακολούθησης κάθε συνέδρου με σύστημα barcode, καθώς και τον εξοπλισμό για τη διαχείριση των διαφανειών κάθε ομιλίας, όπως επίσης και την επιτόπου έκδοση πιστοποιητικών παρακολούθησης.

Δημοσιότητα εκδήλωσης
Υπάρχει σταθερή και μόνιμη συνεργασία με συντάκτες ιατρικού τύπου, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη σύνταξη και προώθηση προς τα Μέσα ανακοινώσεων τύπου που αφορούν στις ομιλίες και παρουσιάσεις του συνεδρίου.

Διοργάνωση παράλληλων κοινωνικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων
Ανάλογα με τον τόπο διεξαγωγής του συνεδρίου υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης των τοπικών πολιτιστικών αξιών για τη δημιουργία παράλληλων εκδηλώσεων με τη μορφή είτε της επίσκεψης σε κάποιο μουσείο κλπ, είτε της συμμετοχής σε δρώμενα.

Δημιουργία & παραγωγή υλικού
Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού. Το δημιουργικό τμήμα προτείνει, ανάλογα με τη μορφή του συνεδρίου, τη μορφή και τις ποσότητες του απαραίτητου ενημερωτικού και προωθητικού υλικού, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.

Επιμέλεια και παραγωγή πρακτικών
Υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής των ομιλιών και παρουσιάσεων και αναπαραγωγής τους είτε ηλεκτρονικά είτε με έντυπο τρόπο.

Ταξιδιωτικές υπηρεσίες off & online
Κρατήσεις ξενοδοχείων, συνεδριακών χώρων, εστιατορίων
Η μακρόχρονη συνεργασία και οι σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουν οικοδομηθεί έχουν σαν αποτέλεσμα ισχυρή διαπραγματευτική ικανότητα για την εξασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών παροχών και κόστους για χώρους διεξαγωγής, φιλοξενίας, γευμάτων και δείπνων.

Εισιτήρια όλων των μέσων μετακίνησης
Διαθέτουμε online σύστημα με δυνατότητα 24ωρης προσωπικής εξυπηρέτησης για την έκδοση αλλά και αλλαγές σε κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων που πιθανό να προκύψουν ανάλογα με τις υποχρεώσεις προσκεκλημένων ομιλητών ή προέδρων. Αντίστοιχα υπάρχει η δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης για την έκδοση εισιτηρίων με άλλα μέσα, σύμφωνα πάντοτε με τους όρους και τις συνθήκες λειτουργίας του κάθε μέσου.

Μετακινήσεις με πούλμαν
Ανάλογα με τις ανάγκες μετακινήσεων επιλέγονται πολυτελή λεωφορεία 17 – 48 θέσεων, με ιδιαίτερα ευγενικούς και διακριτικούς οδηγούς και συνοδευτικό προσωπικό.

VIP transfers
Για τις μετακινήσεις σημαινόντων προσωπικοτήτων διατίθεται στόλος διακριτικών πολυτελών αυτοικινήτων.

Εκδρομές, ξεναγήσεις
Κάθε τόπος έχει τα δικά του στοιχεία που τον κάνουν μοναδικό και αποτελούν αξιοθέατα που οφείλει να επισκεφτεί κανείς. Παράλληλα με τις υποχρεώσεις των συνέδρων σχεδιάζονται προγράμματα ξεναγήσεων και περιηγήσεων προσαρμοσμένα κάθε φορά στον διαθέσιμο χρόνο.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.leonardo-pco.gr

Σημαντικά συνέδρια και Εκδηλώσεις που διοργανώσαμε ή συμμετείχαμε:

marketing_thessaloniki

rebranding-greece

signature-pilio

final-four-Iraklis