Προωθητικές Ενέργειες

Προωθητικές Ενέργειες

Μελετάμε το στρατηγικό σχέδιο marketing της επιχείρησης ή του φορέα σας και προτείνουμε προωθητικές ενέργειες που ταιριάζουν στον χώρο, τον χρόνο και το σκοπό υλοποίησης τους κάθε φορά βάσει πλάνου υλοποίησης. Θέτουμε στόχους και μετράμε πάντα τα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια και το τέλος

  • Διαφήμιση σε ΜΜΕ Ελλάδας και εξωτερικού, καθώς και σε άλλα μη ψηφιακά διαφημιστικά μέσα
  • Ψηφιακές Καμπάνιες σε στοχευόμενο κοινό. Δημιουργία παρουσίας στα σημαντικότερα κοινωνικά δίκτυα και σε ιστοσελίδες προβολής προορισμών και ξενοδοχείων (Social Media Marketing, Email Marketing, Google Adwords, Google Remarketing), όπως επίσης και Online advertising