Δημόσιες σχέσεις

Δημόσιες σχέσεις (PR)

→ Λειτουργία γραφείου τύπου.
→ Επιμέλεια συμμετοχής σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις.
→ Επιμέλεια χορηγιών και εκδηλώσεων.