εεδε

Video παρουσιάσεων-12ο Αριστοτέλης

Τουρισμός

TV Commercials

Rebranding Greece

Social Media

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

E-shop

6ο Διεθνές Συνέδριο

Women on Leadership Dream

Εξαγωγές στην Πράξη

Video Clips

Marketing

Thessaloniki

Telemarketing

Εκπομπές TV