Πολιτική ποιότητας

Στην Alpha Marketing επιδιώκουμε να είμαστε ταυτισμένοι με την παροχή υπεύθυνων, αξιόπιστων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.

Στην κατεύθυνση αυτή ακολουθούμε τις παρακάτω αρχές:

  1. Σεβασμός όσων απευθύνονται στην Alpha Marketing για τις υπηρεσίες της
  2. Διαφάνεια στις συναλλαγές.
  3. Άψογες επαγγελματικές και ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ όλων των εργαζομένων και των συνεργατών της Alpha Marketing σε ένα ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.
  4. Πρωτοπορία της εταιρείας μέσω της συνεχούς δημιουργίας καινούργιων προϊόντων, μεθόδων εργασίας και συνεχή βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών.
  5. Συνεχής βελτίωση της σχέσης υψηλής ποιότητας – κόστους.
  6. Αυστηρά κριτήρια επιλογής συνεργατών.
  7. Δέσμευση στην διαρκή τήρηση των εσωτερικών Διαδικασιών της εταιρείας, έτσι όπως είναι καταγεγραμμένες στο Σύστημα Ποιότητας ISO 9001 / 2000.

Πολιτική αμοιβών

Γενικά η τιμολογιακή πολιτική της εταιρίας είναι προσαρμοσμένη στην αγορά, ώστε να είναι ανταγωνιστική. Οι τιμές έχουν πεδίο διακύμανσης:

  • ανάλογα με τον συνολικό όγκο εργασιών
  • ανάλογα με τον προϋπολογισμό που είναι διαθέσιμος
  • ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής