Υπηρεσίες MICE

Υπηρεσίες MICE

MICE – On Line Events – Hybrid Events – Conferences

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Μια συνεδριακή εκδήλωση αποτελεί σύνθετη διεργασία που απαιτεί συνδυασμό πολλαπλών οργανωτικών, επικοινωνιακών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

Συνδυάζονται οργάνωση και διαχείριση, επικοινωνία και ταξιδιωτικές υπηρεσίες.

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εκδήλωση, τα άτομα που εμπλέκονται και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης κάθε φάσης.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

πριν, κατά τη διάρκεια (on site) και μετά την εκδήλωση.

Η γραμματειακή υποστήριξη περιλαμβάνει τη σύνταξη, αποστολή και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας προς όλους τους εμπλεκόμενους, φορείς (ΕΟΦ, ΣΦΕΕ, ΠΙΣ), ομιλητές, προεδρεία, χορηγούς, προμηθευτές κλπ, τη συλλογή περιλήψεων (abstracts) και προώθηση τους προς την οργανωτική επιτροπή και γενικά είναι υπεύθυνη για την τήρηση του καθορισθέντος χρονοδιαγράμματος, για την επιμέλεια των συμμετοχών και για την παροχή κάθε είδους πληροφορίας προς κάθε ενδιαφερόμενο.

Όλη η παρακολούθηση πραγματοποιείται από λογισμική εφαρμογή που εξυπηρετεί στη γρήγορη παροχή κάθε είδους στατιστικών στοιχείων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Περιλαμβάνει τις εισπράξεις του δικαιώματος συμμετοχής, την είσπραξη των χορηγιών, τις πληρωμές προς τους προμηθευτές και γενικά οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή για λογαριασμό του συνεδρίου.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το δημιουργικό τμήμα προτείνει, ανάλογα με τη μορφή του συνεδρίου τη μορφή, και τις ποσότητες του απαραίτητου ενημερωτικού και προωθητικού υλικού, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΧΟΡΗΓΩΝ

Η ύπαρξη χρηματοδότησης αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο παράγοντα επιτυχίας για ένα συνέδριο. Η πολύχρονη εμπειρία αξιοποιείται στη δημιουργία του κατάλληλου χορηγικού πακέτου για κάθε εκδήλωση αλλά και στην ικανότητα για την μέγιστης αξιοποίησης των χορηγιών από τις εταιρίες.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ STANDS

Σε ορισμένα συνέδρια οι εταιρίες χορηγοί επιθυμούν την παρουσία τους με εκθεσιακά stands. Στην περίπτωση αυτή προτείνονται λύσεις ανάλογα με το διαθέσιμο χώρο και το σκοπό της επικοινωνίας.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Κάθε συνέδριο έχει το δικό του ιδιαίτερο χαρακτήρα που απορρέει από τη θεματολογία, τους συμμετέχοντες και τους τρόπους παρουσίασης. Η διαμόρφωση, λειτουργική και αισθητική αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας. Ειδική περίπτωση είναι και ο καθορισμός του τρόπου παρουσίασης τω posters για τα οποία προβλέπεται είτε ανάρτηση σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, είτε ηλεκτρονική διαχείριση μέσω ειδικού λογισμικού σε οθόνες αφής.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

Διαθέτουμε όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την υποχρεωτική καταγραφή της διάρκειας παρακολούθησης κάθε συνέδρου με σύστημα barcode, καθώς και τον εξοπλισμό για τη διαχείριση των παρουσιάσεων κάθε ομιλίας, όπως επίσης και την επιτόπου έκδοση πιστοποιητικών παρακολούθησης.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

Υπάρχει μόνιμη και σταθερή συνεργασία με ομάδα εξειδικευμένων διερμηνέων σε ιατρικά θέματα καθώς και η δυνατότητα εγκατάστασης συστημάτων ταυτόχρονης μετάφρασης σε περισσότερες γλώσσες.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ( ΕΝΤΥΠΟ, CD, DVD)

Υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής των ομιλιών και παρουσιάσεων, και αναπαραγωγής τους είτε ηλεκτρονικά είτε με έντυπο τρόπο.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ Ή ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ανάλογα με τον τόπο διεξαγωγής του συνεδρίου υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης των τοπικών πολιτιστικών αξιών για τη δημιουργία παράλληλων εκδηλώσεων με τη μορφή είτε της επίσκεψης σε κάποιο μουσείο κλπ, είτε της συμμετοχής σε δρώμενα.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ (ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΥΠΟΥ, ΕΚΔΟΣΗ & ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ, ΚΛΠ)

Υπάρχει σταθερή και μόνιμη συνεργασία με δημοσιογράφους, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη σύνταξη και προώθηση προς τα ΜΜΕ ανακοινώσεων τύπου που αφορούν στις ομιλίες και παρουσιάσεις κάθε συνεδρίου

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ

Η μακρόχρονη συνεργασία και οι σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουν οικοδομηθεί έχουν σαν αποτέλεσμα ισχυρή διαπραγματευτική ικανότητα για την εξασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών παροχών και κόστους για χώρους διεξαγωγής, φιλοξενίας, γευμάτων και δείπνων.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ (Πλοία, τρένο, ΚΤΕΛ)

Διαθέτουμε online σύστημα με δυνατότητα 24ωρης προσωπικής εξυπηρέτησης για την έκδοση αλλά και αλλαγές σε κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων που πιθανό να προκύψουν ανάλογα με τις υποχρεώσεις προσκεκλημένων ομιλητών ή προέδρων. Αντίστοιχα υπάρχει η δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης για την έκδοση εισιτηρίων με άλλα μέσα, σύμφωνα πάντοτε με τους όρους και τις συνθήκες λειτουργίας του κάθε μέσου.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Ανάλογα με τις ανάγκες μετακινήσεων επιλέγονται πολυτελή λεωφορεία 17 – 48 θέσεων, με ιδιαίτερα ευγενικούς και διακριτικούς οδηγούς και συνοδευτικό προσωπικό.

VIP TRANSFERS

Για τις μετακινήσεις σημαινόντων προσωπικοτήτων διατίθεται στόλος διακριτικών πολυτελών αυτοκινήτων.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ – ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ

Κάθε τόπος έχει τα δικά του στοιχεία που τον κάνουν μοναδικό και αποτελούν αξιοθέατα που οφείλει να επισκεφτεί κανείς. Παράλληλα με τις υποχρεώσεις των συνέδρων σχεδιάζονται προγράμματα ξεναγήσεων και περιηγήσεων προσαρμοσμένα κάθε φορά στον διαθέσιμο χρόνο.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μας τα οποία προκύπτουν ως αποτέλεσμα της στρατηγικής συνεργασίας των εξειδικευμένων επιχειρήσεων.

Σημαντικά συνέδρια και Εκδηλώσεις που διοργανώσαμε ή συμμετείχαμε μπορείτε να δείτε στην ενότητα Projects

Επικοινωνήστε μαζί μας να σας ενημερώσουμε για τους τρόπους συνεργασίας μας.