Διεθνές Συνέδριο Major Cities of Europe

Νέα

Διεθνές Συνέδριο Major Cities of Europe

Αποτέλεσε εξαιρετική τιμή για εμάς η ανάθεση της διοργάνωσης του Ετήσιου Διεθνούς Συνεδρίου του Δικτύου των Major Cities of Europe για πρώτη φορά στην Ελλάδα και ειδικότερα στη Λάρισα.
Συμμετείχαν 243 σύνεδροι από την Ελλάδα και 14 χώρες, Αυστρία, Βέλγιο, Καναδά, Κροατία, Γαλλία, Γεωργία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Νορβηγία, Ισπανία, Ενωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ.
Το συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους θεσμικοί παράγοντες της Λάρισας και άλλων πόλεων της Ελλάδας, εκπρόσωποι επιχειρήσεων, αλλά και πλήθος συμμετεχόντων στο συνέδριο.

Τα σημαντικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν είναι:

• Για πρώτη φορά τέθηκαν ζητήματα που αφορούν στην ασφάλεια των «έξυπνων πόλεων» και στους τρόπους με τους οποίους τα συστήματα των Διοικήσεων μπορούν να προστατευτούν στον Κυβερνοχώρο.
• Επίσης, για πρώτη φορά συζητήθηκε η σημασία της δικτύωσης μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (θεσμών, πόλεων, κοινοτήτων, πολιτών), ως καταλυτικός παράγοντας στην ανταλλαγή πληροφοριών, πρακτικών, εμπειριών, οι οποίες θα συμβάλλουν στον μετασχηματισμό των πόλεων σε έξυπνες πόλεις.
• Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο θέμα της πράσινης ανάπτυξης των έξυπνων πόλεων, ως βασικός παράγοντας για την επίτευξη της Ανθεκτικότητας των έξυπνων πόλεων, απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με τις ευχαριστίες του Αντιδημάρχου κ. Κωνσταντίνου Διαμάντου, στα μέλη του Δικτύου «Major Cities of Europe» και στα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής Alpha Marleting Greece.

Ο κ. Διαμάντος ευχήθηκε καλή τύχη στην πορεία του Δικτύου, ανανεώνοντας το ραντεβού με τα μέλη του για τον επόμενο χρόνο, οπότε και θα πραγματοποιηθεί το επόμενο Συνέδριο του Δικτύου, στην πόλη Prato της Ιταλίας.

Ο κ. Giorgio Prister με τη σειρά του ευχαρίστησε τον Δήμο Λαρισαίων, και ειδικά τον Αντιδήμαρχο κο Γιώργο Σούλτη που συμμετείχε σε όλες τις εργασίες της Οργανωτικής Επιτροπής και που δυστυχώς δεν ήταν παρών στις εργασίες λόγω ασθενείας, καθώς όλη την Οργανωτική Επιτροπή και ιδιαίτερα τον κ. Τάσο Γούσιο και την κα Μίνα Τολίδου για την εξαιρετική διοργάνωση.

Μπορείτε να δείτε κάποιες από τις φωτογραφίες παρακάτω: