Επικοινωνία / Contact

  Contact us 

  Τα γραφεία μας:

  • Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

  Βασ. Όλγας 76
  Vas. Olgas 76 Av.
  Τηλ: 2312 314852
  Τηλ: 6973 857155

  • Λάρισα / Larisa

  Μανωλάκη 9 – 11 Α
  Manolaki 9 – 11 A str
  Τηλ: 2410 235435