Προωθητικές Ενέργειες

Προωθητικές Ενέργειες

Οι προωθητικές ενέργειες αποτελούν την κορυφή του παγόβουνου της ανάπτυξης μιας επιχείρησης μια και είναι όλες οι ενέργειες που είναι ορατές από πλευράς αλυσίδας εφοδιασμού, αλλά και τελικών καταναλωτών. Περιλαμβάνουν ένα μεγάλο φάσμα ενεργειών που αξιοποιεί την παρουσία των υποψηφίων πελατών, με στόχο την προσέγγιση τους, ώστε να επικοινωνήσει μηνύματα που έχουν σκοπό να επηρεάσουν την συμπεριφορά τους θετικά προς το προϊόν ή την υπηρεσία.
Η επιλογή του κατάλληλου μείγματος προωθητικών ενεργειών αποτελεί δημιουργική διεργασία που λαμβάνει υπόψη της όλα τα στοιχεία του Στρατηγικού Σχεδίου Marketing, ώστε να συναντηθούν προϊόν και υποψήφιος καταναλωτής το σωστό χρόνο, στο σωστό τόπο και να γίνει αντιληπτό το μήνυμα ώστε να προκύψει η αγορά.
Η κατηγοριοποίηση τους δεν είναι απλή, ιδίως μετά την καθιέρωση του διαδικτύου ως ισοδύναμου, εάν όχι κυρίαρχου παίκτη στην ενημέρωση και την επικοινωνία.

Ενδεικτικά παραθέτουμε:

Α. Παραδοσιακές Προωθητικές Ενέργειες

εικόνα από κονσόλα- προωθητικές ενέργειες ραδιοφώνου

• Διαφήμιση σε Έντυπα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
• Τηλεοπτική διαφήμιση
• Ραδιοφωνική διαφήμιση
• Υπαίθρια διαφήμιση
• Προώθηση πωλήσεων
• Διαγωνισμοί – κουπόνια
• Υπαίθριες εκθέσεις

Β. Digital Marketing

• Ιστοσελίδα και βελτιστοποίηση (SEO – SEM)
• Διαφήμιση σε διαδικτυακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
• Διαφήμιση σε μηχανές αναζήτησης (Google, Yahoo, BING κλπ)
• Διαφήμιση σε διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube, κλπ)
• Διαφήμιση σε κινητά (SMS, Viber, What’sUP κλπ)
• Email campaigns
• Influencer Marketing – Blogging

 

Για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών είναι απαραίτητος ο στρατηγικός σχεδιασμός προωθητικών ενεργειών, η παραγωγή περιεχομένου (content marketing), που περιλαμβάνει κείμενα, εικόνες, γραφικά και video και η προαγορά χώρου και χρόνου σε συνδυασμό με σύναψη συνεργασιών με προσωπικότητες που μπορούν να λειτουργήσουν ως brand ambassadors.

Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας των προωθητικών ενεργειών είναι η συνεχής παρατήρηση των αναλυτικών στατιστικών στοιχείων που παρέχονται ειδικά στα ψηφιακά μέσα άμεσα, ώστε να μπορούν να υλοποιούνται προσαρμογές ή τροποποιήσεις στον αρχικό σχεδιασμό.

προωθητικές ενέργειες

Επικοινωνήστε μαζί μας να σας ενημερώσουμε για τους τρόπους συνεργασίας μας.