Εκδηλώσεις

foureira - εκδηλώσεις

Η βάση για μία επιτυχημένη εκδήλωση είναι ο καλός προγραμματισμός και η άρτια οργάνωση. Στην Alpha Marketing αναλύουμε με προσοχή τις προδιαγραφές και απαιτήσεις κάθε διοργάνωσης σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις επιθυμίες των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται. Αναπτύσσουμε και διαμορφώνουμε το πρόγραμμα της εκδήλωσης εξατομικευμένα και φροντίζουμε για την υλοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών, ώστε η συγκεκριμένη εκδήλωση να αποτελέσει μοναδική εμπειρία για κάθε συμμετέχοντα.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας, μεταξύ άλλων, αναλαμβάνουμε:

  • Παρουσιάσεις νέων προϊόντων ή υπηρεσιών
  • Περιοδικές συναντήσεις
  • Επετείους
  • Δραστηριότητες “team building”
  • Τελετές απονομής εταιρικών βραβείων
  • Εκπαιδευτικές δράσεις

Η κάθε εκδήλωση εντάσσεται στη στρατηγική και τους στόχους του διοργανωτή και υλοποιείται με καινοτόμες και δημιουργικές ιδέες.

 

Μπορείτε να δείτε κάποιες προηγούμενες εκδηλώσεις που διοργανώσαμε και να ενημερωθείτε για τις μελλοντικές που σχεδιάζουμε.

 

Φωτογραφίες από εκδηλώσεις που έχουμε διοργανώσει από το 1985 ως σήμερα