Business Development

Business Development

Η βασική αρχή σε κάθε συνεργασία μας είναι το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις και ευκαιρίες κάθε επιχείρησης με μοναδικό τρόπο σα να ήταν δική μας. Προσεγγίζουμε την πρόκληση αναπτύσσοντας μια βαθιά κατανόηση για την υφιστάμενη κατάσταση, τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης, τους διαθέσιμους ανθρώπινους και υλικούς πόρους, το χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών και μελετάμε τις διαδικασίες παραγωγής διάθεσης τους στην αγορά.
Με τον τρόπο αυτό αντιλαμβανόμαστε τους στόχους, τα όνειρα, τις ανησυχίες, τις ανάγκες και τους εκάστοτε περιορισμούς. Σκοπός όλων αυτών είναι η δημιουργία και διάθεση στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών που ξεπερνούν τις προσδοκίες των εκάστοτε πελατών (Business Development)
Στόχος των ενεργειών μας είναι ο Επιχειρησιακός σχεδιασμός και η Οργάνωση Επιχείρησης που περιγράφεται αναλυτικά στο Σχέδιο Ανάπτυξης.

Η μεθοδολογία μας για την εφαρμογή του περιλαμβάνει συνοπτικά τα παρακάτω:

  • Αποτίμηση υφιστάμενης κατάστασης
  • Έρευνες, δευτερογενείς και πρωτογενείς (Αγοράς, Ανταγωνισμού, Καταναλωτών)
  • Στρατηγικό Σχεδιασμό Marketing για κάθε προϊόν ή υπηρεσία (Marketing Plan)
  • Οργάνωση Πωλήσεων
  • Συγκεκριμένες και σαφείς οδηγίες πρακτικής εφαρμογής
  • Εκπαίδευση και επιμόρφωση στελεχών και προσωπικού
  • Διαχείριση εμπειρίας πελατών (Customer Experience Management)
  • Αξιολόγηση με συγκεκριμένους δείκτες ΚΡΙ και ανατροφοδότηση πληροφοριών

Η αξιολόγηση και ανατροφοδότηση πληροφοριών με βάση δεικτών, που είναι αντικειμενικοί και απόλυτα μετρήσιμοι, είναι ιδιαίτερα σημαντική μια και παρέχει όλα τα στοιχεία που οδηγούν στη συνεχή βελτίωση, αλλά και στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, γεγονός που συμβάλλει στη δημιουργία πιστών και επαναλαμβανόμενων πελατών, οι οποίοι δρουν και ως πρεσβευτές.

 

business development

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας να σας ενημερώσουμε για τους τρόπους συνεργασίας μας.