Hospitality Marketing

Hospitality Marketing

Όλοι εμείς που αποτελούμε την ομάδα στελεχών που ασχολούμαστε με την ανάπτυξη επιχειρήσεων φιλοξενίας διαθέτουμε επιστημονική και εργασιακή εξειδίκευση στο Τουριστικό Marketing και ειδικότερα στην ανάπτυξη και προώθηση προορισμών, καταλυμάτων και ταξιδιωτικών οργανισμών.
Γνωρίζοντας τις πρωταρχικές ανάγκες κάθε επιχείρησης στον κλάδο της Φιλοξενίας | Hospitality για αύξηση αναγνωσιμότητας και κρατήσεων, επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και διατήρηση του customer loyalty, σας προτείνουμε συνεργασία μαζί μας για το σχεδιασμό Marketing και την προώθηση των υπηρεσιών σας στην ελληνική και τη διεθνή αγορά.

Υπηρεσίες

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 

Στρατηγικός Σχεδιασμός Marketing
Για την εκπόνηση του business & marketing plan ακολουθείται μεθοδολογία η οποία λαμβάνει υπόψη της τα παρακάτω βασικά στοιχεία:
→ Τα χαρακτηριστικά του καταλύματος (τοποθεσία, κατηγορία, μέγεθος, ιδιαίτερες υπηρεσίες κλπ.)
→Το Κοινό-Στόχος και τις καταναλωτικές συνήθειες του κοινού τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
→ Τον ανταγωνισμό.
→ Τις τάσεις της αγοράς.

Στο business & marketing plan περιγράφονται αναλυτικά οι υπηρεσίες που προσφέρονται, κοστολογούνται, τιμολογούνται, μελετώνται τα κανάλια και ο τρόπος διάθεσης των υπηρεσιών και προτείνονται οι κατάλληλες προωθητικές ενέργειες, είτε πρόκειται για ενέργειες κλασικών μέσων προώθησης, είτε για ψηφιακά μέσα (digital marketing).

Business Coaching 

Το Business Coaching είναι εξατομικευμένο πρόγραμμα συναντήσεων για στελέχη επιχειρήσεων, που σκοπό έχει να επιταχύνει την επιχειρηματική και επαγγελματική αποδοτικότητα και θεωρείται ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος για να επιτυγχάνονται προσαρμογές και αλλαγές στο εκάστοτε επιχειρηματικό μοντέλο. Εστιάζει στους τομείς Στρατηγική, Διαδικασίες, Χρηματοοικονομικά, Εξυπηρέτηση Πελατών, Συνεργασίες, Marketing και Πωλήσεις.

Παραγωγή Έντυπου & Ηλεκτρονικού Υλικού (Content Marketing)

→ Κείμενα και story telling.
→ Φωτογραφήσεις – Βιντεοσκοπήσεις.
→ Graphic Design – Logo – Brand identity.
→ Σχεδιασμός και εκτύπωση έντυπου υλικού.
→ Δημιουργία ή βελτιστοποίηση ιστοσελίδας με λογισμικό on line κρατήσεων που προσφέρει απλότητα, αποτελεσματικότητα, ασφάλεια και εγκυρότητα στις συναλλαγές.

Booking Engine Consulting & Channel Management 

Επιλογή και αυτοματοποιημένη ενημέρωση ιστοσελίδων κρατήσεων, καθώς και συστημάτων ADS – GDS.

Προωθητικές Ενέργειες 

→ Διαφήμιση σε ΜΜΕ Ελλάδας και εξωτερικού, καθώς και σε άλλα μη ψηφιακά διαφημιστικά μέσα.
Ψηφιακές Καμπάνιες σε στοχευμένο κοινό. Δημιουργία παρουσίας στα σημαντικότερα κοινωνικά δίκτυα και σε ιστοσελίδες προβολής προορισμών και ξενοδοχείων (Social Media Marketing, Email Marketing, Google Adwords, Google Remarketing) όπως επίσης και On line advertising.

Δημόσιες Σχέσεις 
→ Επιμέλεια συμμετοχής σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις.
→ Δημιουργία ή συμμετοχή σε road shows.
→ Διαχείριση Σχέσεων με Ελληνικά και Διεθνή Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
→ Επιμέλεια χορηγιών και εκδηλώσεων.

Πωλήσεις 
 →Συναντήσεις πωλήσεων με ταξιδιωτικούς πράκτορες και επαγγελματικές ή κοινωνικές ομάδες και φορείς.
 →Διασύνδεση με online πλατφόρμες κρατήσεων και OTA’s 

Επικοινωνήστε μαζί μας να σας ενημερώσουμε για τους τρόπους συνεργασίας μας.

hospitality marketing - villa picture