Hospitality Marketing

Hospitality Marketing

Όλοι εμείς που αποτελούμε την ομάδα στελεχών που ασχολούμαστε με την ανάπτυξη επιχειρήσεων φιλοξενίας διαθέτουμε επιστημονική και εργασιακή εξειδίκευση στο Τουριστικό Marketing και ειδικότερα στην ανάπτυξη και προώθηση προορισμών, καταλυμάτων και ταξιδιωτικών οργανισμών.
Γνωρίζοντας τις πρωταρχικές ανάγκες κάθε επιχείρησης στον κλάδο της Φιλοξενίας για αύξηση αναγνωσιμότητας και κρατήσεων, επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και διατήρηση του customer loyalty, σας προτείνουμε συνεργασία μαζί μας για το σχεδιασμό Marketing και την προώθηση των υπηρεσιών σας στην ελληνική και τη διεθνή αγορά.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (Δημιουργία Business Plan)

Στρατηγικός Σχεδιασμός Marketing

Για την εκπόνηση του business & marketing plan ακολουθείται μεθοδολογία η οποία λαμβάνει υπόψη της τα παρακάτω βασικά στοιχεία:
• Τα χαρακτηριστικά του καταλύματος (τοποθεσία, κατηγορία, μέγεθος, ιδιαίτερες υπηρεσίες κλπ.)
• Το Κοινό-Στόχος και τις καταναλωτικές συνήθειες του κοινού τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
• Τον ανταγωνισμό.
• Τις τάσεις της αγοράς.

Στο business & marketing plan περιγράφονται αναλυτικά οι υπηρεσίες που προσφέρονται, κοστολογούνται, τιμολογούνται, μελετώνται τα κανάλια και ο τρόπος διάθεσης των υπηρεσιών και προτείνονται οι κατάλληλες προωθητικές ενέργειες, είτε πρόκειται για ενέργειες κλασικών μέσων προώθησης, είτε για ψηφιακά μέσα (digital marketing).

BUSINESS COACHING

Το Business Coaching είναι εξατομικευμένο πρόγραμμα συναντήσεων για στελέχη επιχειρήσεων, που σκοπό έχει να επιταχύνει την επιχειρηματική και επαγγελματική αποδοτικότητα και θεωρείται ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος για να επιτυγχάνονται προσαρμογές και αλλαγές στο εκάστοτε επιχειρηματικό μοντέλο. Εστιάζει στους τομείς Στρατηγική, Διαδικασίες, Χρηματοοικονομικά, Εξυπηρέτηση Πελατών, Συνεργασίες, Marketing και Πωλήσεις.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Content Marketing)

→ Κείμενα και story telling.
→ Φωτογραφήσεις – Βιντεοσκοπήσεις.
→ Graphic Design – Logo – Brand identity.
→ Σχεδιασμός και εκτύπωση έντυπου υλικού.
→ Δημιουργία ή βελτιστοποίηση ιστοσελίδας με λογισμικό on line κρατήσεων που προσφέρει απλότητα, αποτελεσματικότητα, ασφάλεια και εγκυρότητα στις συναλλαγές.

BOOKING ENGINE CONSULTING & CHANNEL MANAGEMENT

Επιλογή και αυτοματοποιημένη ενημέρωση ιστοσελίδων κρατήσεων, καθώς και συστημάτων ADS – GDS.

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

→ Διαφήμιση σε ΜΜΕ Ελλάδας και εξωτερικού, καθώς και σε άλλα μη ψηφιακά διαφημιστικά μέσα.
→ Ψηφιακές Καμπάνιες σε στοχευμένο κοινό. Δημιουργία παρουσίας στα σημαντικότερα κοινωνικά δίκτυα και σε ιστοσελίδες προβολής προορισμών και ξενοδοχείων (Social Media Marketing, Email Marketing, Google Adwords, Google Remarketing) όπως επίσης και On line advertising.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

→ Επιμέλεια συμμετοχής σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις.
→ Δημιουργία ή συμμετοχή σε road shows.
→ Διαχείριση Σχέσεων με Ελληνικά και Διεθνή Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
→ Επιμέλεια χορηγιών και εκδηλώσεων.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

  • Συναντήσεις πωλήσεων με ταξιδιωτικούς πράκτορες και επαγγελματικές ή κοινωνικές ομάδες και φορείς.
  • Διασύνδεση με online πλατφόρμες κρατήσεων και OTA’s και διαχείρισή τους σε συνεργασία με την REVPROFIT

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΕΜΑΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η ανάπτυξη ενός καταλύματος εξαρτάται συχνά από τη μοναδικότητα και την πρωτοτυπία των υπηρεσιών και προσφορών του. Η ομάδα μας αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία στο χώρο, είναι στη διάθεση σας για να διαμορφώσετε τον δικό σας αποκλειστικό κατάλληλο συνδυασμό υπηρεσιών και παροχών με άριστη σχέση ποιότητας/τιμής για διαφοροποίηση και μεγιστοποίηση της απόδοσης. Ειδικότερα, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία ενός δυνατού Brand, για την επιχείρηση σας, το οποίο θα εστιάζει στην κάλυψη των αναγκών του πελάτη, δημιουργώντας του συναισθήματα, αλλά και την μετάδοση του οράματος και της στρατηγικής της επιχείρησης δημιουργώντας αρρήκτους δεσμούς μεταξύ στελεχών- υπαλλήλων-πελατών.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΡΩΝ

Το γεγονός της εξωτερικής συνεργασίας με επιχείρηση Marketing απαλλάσσει από το λειτουργικό κόστος αντίστοιχου in house τμήματος και εξασφαλίζει οικονομίες κλίμακας για όλες τις επιπρόσθετες ενέργειες, όπως παραγωγή υλικού, διαφήμιση και προβολή, ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων κλπ.

Επικοινωνήστε μαζί μας να σας ενημερώσουμε για τους τρόπους συνεργασίας μας.

Στρατηγικός Συνεργάτης