Δημόσιες σχέσεις

Δημόσιες σχέσεις (PR)

Ένα από τα σημαντικότερα άυλα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης διαχρονικά είναι η φήμη της. Τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν μεταξύ άλλων τη φήμη της είναι η ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της, ο τρόπος λειτουργίας της, ο κοινωνικός χαρακτήρας της και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της. Οι αξίες αυτές δεν αρκεί να υπάρχουν, πρέπει και να επικοινωνούνται αποτελεσματικά με σκοπό την ενίσχυση της θετικής εικόνας προς την πολιτεία, τους επενδυτές, τους προμηθευτές και την κοινωνία. Το ρόλο αυτό αναλαμβάνουν οι Δημόσιες Σχέσεις μέσα από ένα Στρατηγικό Σχεδιασμό Επικοινωνίας.

Μερικές από τις σημαντικότερες λειτουργίες των Δημοσίων Σχέσεων είναι:

άνθρωποι να περπατάνε - δημόσιες σχέσεις

• Εταιρική Επικοινωνία
• Σχέσεις με την πολιτεία και τους Φορείς

• Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
• Διαχείριση Κρίσεων
• Σχέσεις με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
• Λειτουργία & Υποστήριξη Γραφείου Τύπου
• Αποδελτίωση και αξιολόγηση ενεργειών ανταγωνισμού
• Διαχείριση Online φήμης
• Διαχείριση social media & influencers
• Εσωτερική επικοινωνία

Τα στελέχη του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων εργάζονται 24 | 7 | 365 και είναι πάντοτε πρόθυμα να σας προσφέρουν ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές λύσεις στρατηγικής επικοινωνίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας να σας ενημερώσουμε για τους τρόπους συνεργασίας μας.