Destination Marketing

Destination Marketing

Όλοι εμείς που αποτελούμε την ομάδα στελεχών που ασχολείται με το Marketing προορισμών διαθέτουμε επιστημονική και εργασιακή εξειδίκευση στο Τουριστικό Marketing.
Γνωρίζοντας τις πρωταρχικές ανάγκες κάθε τόπου για δημιουργία τουριστικής ταυτότητας ή αύξηση αναγνωσιμότητας, επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και τοποθέτηση του στον χάρτη των τουριστικών προορισμών, σας προτείνουμε συνεργασία μαζί μας για το Στρατηγικό Σχεδιασμό Marketing και την προώθηση του προορισμού στην ελληνική και τη διεθνή αγορά.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ BUSINESS & MARKETING PLAN)

Για την εκπόνηση του marketing plan ενός τόπου ακολουθείται μεθοδολογία η οποία λαμβάνει υπόψη της μεταξύ άλλων τα παρακάτω βασικά στοιχεία:

• Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου, γεωγραφικά, ιστορικά, πολιτιστικά και κοινωνιολογικά.
• Τις χώρες από τις οποίες είναι επιθυμητό να προέλθουν οι επισκέπτες του τόπου.
• Τους ανταγωνιστικούς προορισμούς.
• Τις τάσεις της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας.

Στο marketing plan περιγράφονται αναλυτικά οι υποδομές και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, καταγράφονται όλοι οι εμπλεκόμενοι στην παραγωγή τουριστικού προϊόντος για τον προορισμό, μελετώνται τα κανάλια και ο τρόπος διάχυσης της ενημέρωσης και προτείνονται οι κατάλληλες προωθητικές ενέργειες, είτε πρόκειται για ενέργειες κλασικών μέσων προώθησης, είτε για ψηφιακά μέσα (digital marketing).

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

  • Κείμενα και story telling
  • Φωτογραφήσεις
  • Βιντεοσκοπήσεις
  • Graphic Design – Logo – Brand identity
  • Σχεδιασμός και εκτύπωση έντυπου υλικού
  • Δημιουργία ή βελτιστοποίηση ιστοσελίδας

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

  • Διαφήμιση σε ΜΜΕ Ελλάδας και εξωτερικού, καθώς και σε άλλα μη ψηφιακά διαφημιστικά μέσα.
  • Ψηφιακές Καμπάνιες σε στοχευμένο κοινό. Δημιουργία παρουσίας στα σημαντικότερα κοινωνικά δίκτυα και σε ιστοσελίδες προβολής προορισμών και ξενοδοχείων (Social Media Marketing, Email Marketing, Google Adwords, Google Remarketing) όπως επίσης και On line advertising.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

→ Επιμέλεια συμμετοχής σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις.
→ Δημιουργία ή συμμετοχή σε road shows.
→ Διαχείριση Σχέσεων με Ελληνικά και Διεθνή Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

ΓΙΑΤΊ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΕΜΑΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η τουριστική ανάπτυξη ενός τόπου εξαρτάται συχνά από τη μοναδικότητα και την πρωτοτυπία των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ως προορισμός, αλλά και τις σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ των εμπλεκομένων στην παραγωγή και διάθεση πακέτων υπηρεσιών ως «τουριστικών προϊόντων».
Η ομάδα μας αξιοποιώντας την επιστημονική της κατάρτιση, την ακαδημαϊκή συνεργασία με το Εργαστήριο Τουριστικού Σχεδιασμού Έρευνας και Πολιτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και την πολύχρονη εμπειρία στο χώρο, είναι στη διάθεση σας για να διαμορφώσετε τον δικό σας κατάλληλο συνδυασμό ελκτικών στοιχείων του προορισμού, καθώς και των υπηρεσιών και παροχών των τουριστικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία ενός δυνατού Brand Name, για τον προορισμό, το οποίο θα αντιπροσωπεύει με σαφήνεια την ταυτότητα του τόπου και θα δημιουργεί προσδοκίες και συναισθήματα στους δυνητικούς επισκέπτες.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΡΩΝ

Το γεγονός της συνεργασίας με εξειδικευμένη επιχείρηση Marketing απαλλάσσει από το λειτουργικό κόστος αντίστοιχου in house τμήματος και εξασφαλίζει οικονομίες κλίμακας για όλες τις επιπρόσθετες ενέργειες, όπως παραγωγή υλικού, διαφήμιση και προβολή, ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων κλπ.

Επικοινωνήστε μαζί μας να σας ενημερώσουμε για τους τρόπους συνεργασίας μας.