Creating Relations since 1985

Στην Alpha Marketing Greece, εργαζόμαστε με πάθος και μεράκι για την ανάπτυξη των φορέων και επιχειρήσεων που μας εμπιστεύονται. Φροντίζουμε να καλλιεργούμε ισχυρούς δεσμούς μεταξύ αυτών και του κοινού στο οποίο απευθύνονται.

Δημιουργούμε ένα ισχυρό και ξεχωριστό brand, το οποίο προσδιορίζει με σαφήνεια την ταυτότητα και τη φιλοσοφία του Φορέα ή Επιχείρησης και προκαλεί συναισθήματα και προσδοκίες, ικανές να πραγματοποιηθούν προσφέροντας ξεχωριστή εμπειρία στον τελικό καταναλωτή.

Με επιστημονική κατάρτιση, εμπειρία από το 1985 και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις Στρατηγικού Σχεδιασμού και προχωράμε στην εφαρμογή του στην πράξη. Φροντίζουμε για την παραγωγή του απαιτούμενου υλικού και υλοποιούμε ενέργειες και δράσεις.

Υπηρεσίες

Business Development – Marketing

Προσεγγίζουμε την πρόκληση του Στρατηγικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης ενός οργανισμού η μιας επιχείρησης καταγράφοντας και κατανοώντας:
♦  την υφιστάμενη κατάσταση
♦  τον τρόπο λειτουργίας
♦  τους διαθέσιμους ανθρώπινους και υλικούς πόρους
♦  το χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών και
♦  μελετάμε τις διαδικασίες παραγωγής και διάθεσης τους στην αγορά.

Ως αποτέλεσμα προκύπτει το Business Plan, στοιχείο του οποίου αποτελεί και το Marketing Plan. Στη συνέχεια υλοποιούμε τις απαραίτητες ενέργειες που προκύπτουν και ανταποκρίνονται στους σκοπούς και τους στόχους με ιδιαίτερη φροντίδα στην ανάπτυξη τμήματος πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών.

Βασική αρχή σε κάθε συνεργασία μας είναι το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις και ευκαιρίες με μοναδικό τρόπο σα να πρόκειται για δική μας δραστηριότητα.

Branding – Corporate Identity Design – Παραγωγή υλικού

«Ταυτότητα της επωνυμίας», ή brand είναι ο συνδυασμός λεκτικών, οπτικών και συναισθηματικών χαρακτηριστικών, που καθορίζουν έναν οργανισμό, μια επιχείρηση, ή ένα υλικό αγαθό ή υπηρεσία και τα ξεχωρίζουν από τον ανταγωνισμό.

Branding είναι το σύνολο των ενεργειών για την επίτευξη της απόκτησης αξίας ενός brand από πλευράς κοινού και της μεγιστοποίησης της αναγνωρισιμότητας του. Περιλαμβάνει το σχεδιασμό της εταιρικής ταυτότητας, λογότυπο και εφαρμογές του, καθώς και την περιγραφή χρήσης του λογότυπου στις προωθητικές ενέργειες και σε κάθε άλλη περίσταση.

Η ομάδα των γραφιστών μας πλαισιώνεται από visualizers, copywriters, φωτογράφους, σκηνοθέτες παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού και προγραμματιστές ιστοσελίδων και εφαρμογών.

Δημόσιες σχέσεις (PR)

Διαχρονικά ένα από τα σημαντικότερα άυλα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης ή φορέα είναι η φήμη της. Τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν μεταξύ άλλων τη φήμη της είναι η ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών, ο τρόπος λειτουργίας, ο κοινωνικός χαρακτήρας και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Οι αξίες αυτές δεν αρκεί να υπάρχουν, πρέπει και να επικοινωνούνται αποτελεσματικά με σκοπό την ενίσχυση της θετικής εικόνας προς την πολιτεία, τους επενδυτές, τους προμηθευτές και την κοινωνία.

Web & Social Media Management

Η ψηφιακή παρουσία ενός οργανισμού ή επιχείρησης έχει πάψει προ πολλού να θεωρείται πολυτέλεια και έχει ανέβει στο επίπεδο της αναγκαιότητας. Η μορφή που εκφράζεται είναι η ιστοσελίδα και η παρουσία σε διάφορα διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα.

Aυτή αυτή η παρουσία οφείλει να είναι εναρμονισμένη με τη γενική στρατηγική του οργανισμού και να επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Όπως και αντίστοιχα οι πληροφορίες που αναρτώνται στα κοινωνικά δίκτυα θα πρέπει αφενός να εκφράζουν τους σκοπούς και τους στόχους του και αφετέρου να έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τους συμμετέχοντες στα συγκεκριμένα δίκτυα.

Διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων

Η διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων αποτελεί σύνθετη διεργασία που απαιτεί συνδυασμό πολλαπλών οργανωτικών, επικοινωνιακών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

Διαθέτουμε την τεχνογνωσία, την πολυετή εμπειρία και τα εξειδικευμένα στελέχη για μια άρτια δημιουργική διοργάνωση.

Τα τελευταία νέα μας