Το Major Cities of Europe συμμετέχει στο Regional Growth Conference!

Νέα

Το Major Cities of Europe συμμετέχει στο Regional Growth Conference!

Στο 11ο “Περιφερειακό Συνέδριο Ανάπτυξης” Regional Growth Conference, στην Πάτρα, 16-17-18 Μαρτίου 2023, εκπροσωπήσαμε τον Οργανισμό Major Cities of Europe για να ενημερώσουμε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα για τα οφέλη συμμετοχής στο δίκτυο.