Marketing Services Online

Marketing Services Online

Ανταποκρινόμαστε στις συνθήκες της αγοράς και παρουσιάζουμε το νέο τρόπο παροχής των υπηρεσιών μας διαδικτυακά. Έχουμε αναπτύξει τα κατάλληλα εργαλεία επικοινωνίας με τους πελάτες και συνεργάτες μας, ώστε να μην απαιτείται καμία μετακίνηση σε όλη τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό μέγιστη ασφάλεια και ταχύτητα.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται online είναι:
• Επιχειρησιακός Σχεδιασμός – Μετασχηματισμός Επιχείρησης (Business Plan)
• Στρατηγικό Σχέδιο Marketing για προϊόντα ή υπηρεσίες
• Branding
• Graphic design
• Διαφήμιση
• Digital Marketing | Website Development
• Δημόσιες Σχέσεις | lobbying
• Διοργάνωση υβριδικών και online εκδηλώσεων, συνεδρίων, παρουσιάσεων, σεμιναρίων κλπ.
• Οργάνωση Πωλήσεων

Η μεθοδολογία περιλαμβάνει τακτικές διαδικτυακές συναντήσεις με τα στελέχη των τμημάτων που εμπλέκονται στην παροχή των υπηρεσιών, καθώς και online διάθεση υλικού.

Για εξατομικευμένη πρόταση συνεργασίας συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας: