23ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας

23ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας  & 11ο Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών Ελλάδας

Στη Λάρισα 12 – 14 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε το 23ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος  (Ε.Σ.Φ.Ι.Ε) και το 11ο Διεθνούς Forum Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών Ελλάδας, στο Τμήμα Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην περιοχή Βιόπολις, Μεζούρλο.

Περίπου 1500 φοιτητές Ιατρικών Σχολών και λοιπών σχολών Υγείας, νέοι ιατροί και 350 διακεκριμένοι επιστήμονες του εσωτερικού και του εξωτερικού που συγκεντώνουν σημαντική εμπειρία σε θέματα νέων ιατρικών τεχνικών, αντάλλαξαν ιδέες σε διάφορους θεματικούς άξονες, που αφορούν στην πλειονότητα των ιατρικών ειδικοτήτων. Σε κάθε άξονα υπήρξαν κεντρικές ομιλίες, ερευνητικές ανακοινώσεις, ελεύθερες ανακοινώσεις, κλινικά φροντιστήρια, σεμινάρια πρακτικών ιατρικών δεξιοτήτων και στρογγυλές τράπεζες. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε η 21η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης.

Το ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας  (Ε.Σ.Φ.Ι.Ε) αποτελεί τον πλέον σημαντικό τόπο συνάντησης και ανάπτυξης θέσεων του φοιτητικού ιατρικού κόσμου, καθώς αποτελεί το μοναδικό φοιτητικό συνέδριο με την ίδια ισχύ και κύρος με τα υπόλοιπα επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και επιπλέον τυγχάνει διεθνούς και πανευρωπαϊκής αναγνώρισης. Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να ενημερωθούν, να δοκιμάσουν τις ερευνητικές αλλά και ρητορικές τους δυνατότητες εμπλουτίζοντας παράλληλα το βιογραφικό τους αλλά και το σύνολο του ανθρώπινου κεφαλαίου, αναζητούν επαγγελματική κατεύθυνση και ιδέες, καθώς και νέες τεχνικές από την Ελλάδα ή από άλλες χώρες και από έμπειρους φορείς στην πρακτική εφαρμογή της έννοιας της ιατρικής.

Κατά τη διάρκεια του 23ου Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας φιλοξενήθηκε και το 11ο Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών Ελλάδας, ένας «δίαυλος επικοινωνίας» στα πλαίσια του οποίου οι φοιτητές Ιατρικής έρχονται σε επαφή τόσο με συμφοιτητές τους από κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου όσο και με καταξιωμένους διεθνώς επιστήμονες, Καθηγητές Ιατρικών Σχολών και ερευνητές, αλλά και ειδικευόμενους ιατρούς (μερικοί εκ των οποίων υπήρξαν παλαιότερα μέλη της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε) οι οποίοι διαπρέπουν σε ιατρικά κέντρα του εξωτερικού. Δίδεται έτσι οι δυνατότητα στους παρακολουθούντες να ενημερωθούν για τις συνθήκες και το επίπεδο της Ιατρικής Κατάρτισης που επικρατούν σε άλλες χώρες, πληροφορίες που μπορούν να αποδειχθούν καίριες για την επιλογή των φοιτητών τόσο ως προς το είδος της ιατρικής ειδικότητας όσο και ως προς τη χώρα διεξαγωγής της.