Συνεργασίες με αποτέλεσμα! Greek Travel Pages & Περιφέρεια Θεσσαλίας

Νέα

Συνεργασίες με αποτέλεσμα! Greek Travel Pages & Περιφέρεια Θεσσαλίας

Συνεργασίες με αποτέλεσμα!

Το Greek Travel Pages (GTP), με περισσότερα από 40 χρόνια δραστηριότητας και βαθιά γνώση της τουριστικής αγοράς, προτάθηκε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την αποτελεσματική προβολή της περιοχής και των ξεχωριστών δυνατοτήτων της, αναφορικά με τον τουρισμό, στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Στόχος του GTP είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού, προωθώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Μέσω των δυνατοτήτων δικτύωσης που παρέχει, προωθεί και διευκολύνει την δημιουργία δεσμών μεταξύ επιχειρήσεων, επιχειρηματιών και θεσμικών οργάνων.

Δείτε την προβολή στο GTP εδώ