Content Marketing! Επενδύστε στην ιστορία σας!

Άρθρα

Content Marketing! Επενδύστε στην ιστορία σας!

Πλέοντας στα αχαρτογράφητα νερά της κρίσης του κορωνοϊού, οι επιχειρηματίες καλούνται με γοργούς ρυθμούς να φανούν ανθεκτικοί (resilient), δημιουργικοί και στοχευμένοι στην επικοινωνία τους προς τους πελάτες και στις ενέργειες προσέγγισής τους, καθώς οι καιροί αντενδείκνυνται για πειράματα.

Εκκινώντας ξανά και θέτοντας την επιχείρησή τους σε τροχιά ανάπτυξης πολλοί επιχειρηματίες μικρών επιχειρήσεων πιστεύουν, εσφαλμένα, πως το marketing αφορά μεγάλες εταιρείες. Στην πράξη όμως το marketing υπάρχει και ζει μέσα σε κάθε επιχείρηση, καθώς αποτελεί τον μπούσουλα που μπορεί να τους εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα και την εξέλιξη της επιχείρησής τους με το μικρότερο δυνατό κόστος και ρίσκο.

Στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας, ειδικά σε ότι αφορά τις μικρές επιχειρήσεις, το marketing συγχέεται με τη διαφήμιση και οι πωλήσεις με τις κρατήσεις.

Οι καταναλωτές αποφασίζουν με βάση την αντίληψη και όχι την αντικειμενική πραγματικότητα.

Η ανάλυση του φαινομένου της αντίληψης αποτελείται από τρείς στοιβάδες, τα αισθήματα, οπτικά, ακουστικά κλπ προϊόντα του αισθητηριακού μας συστήματος, τις παραστάσεις οι οποίες έρχονται στη συνείδηση και την κρίση δηλαδή την επίγνωση ότι απέναντι μας υπάρχει ένα αντικείμενο που ερέθισε τα αισθήματα μας.

Η επικοινωνία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει κατά το μέγιστο τους τρόπους κατά τους οποίους οι καταναλωτές λειτουργούν.

Θεμελιώδης διαδικασία στην επικοινωνία είναι η δημιουργία περιεχομένου και υλικού, όπως κείμενο, βίντεο, φωτογραφίες, ήχος, παρουσιάσεις, το οποίο να ενσωματώνει τα βασικά στοιχεία του brand της επιχείρησης και να αφηγείται την ιστορία της επιχείρησης.

Content Marketing είναι η δημιουργία και χρήση περιεχομένου για την προσέλκυση και την απόκτηση ενός σαφώς καθορισμένου κοινού, με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών του.

Οι θεωρητικές προσεγγίσεις της καταναλωτικής συμπεριφοράς που έχουν αναπτυχθεί, σχετίζονται με τη διερεύνηση τεσσάρων στοιχείων που περιλαμβάνουν ένα σύνολο από επιμέρους παράγοντες που άμεσα την επηρεάζουν και είναι οι «ενεργοποιητές», π.χ. τα κίνητρα, τα «φίλτρα», π.χ. περιορισμός χρόνου, κόστους, υγείας, οι «επηρεαστές», π.χ. η εικόνα, οι πληροφορίες για τον τουριστικό προορισμό και οι «ρόλοι», π.χ. ο τουρίστας ως τύπος καταναλωτή.

Τα στοιχεία αυτα είναι που οφείλουν να λαμβάνονται υπόψη στην παραγωγή του υλικού και στην επικοινωνία γενικότερα.

 • Το Content Marketing δεν είναι ουσιαστικό…αλλά ρήμα. Πολύ ενεργό ρήμα! Δεν γίνεται κάτι και σταματά. To content marketing είναι μια συνεχόμενη διαδικασία!
 • Δεν είναι στρατηγική περιεχομένου, είναι μια τακτική. Περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζονται για να διασφαλιστεί ότι το περιεχόμενό λειτουργεί ως μαγνήτης που βοηθά να ικανοποιήσει (ακόμη και να υπερβεί) το όραμα.
 • Είναι περιεχόμενο το οποίο προσανατολίζεται στις αντιλήψεις, τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του αγοραστή, βοηθώντας τους να προχωρήσουν προς μια απόφαση αγοράς.
 • Δεν είναι διαφήμιση ή άμεσες πωλήσεις.
 • Παρέχει υλικό το οποίο είναι καλά σχεδιασμένο με προσεκτικό τρόπο

Στοχεύει σε πελάτες και τους κατευθύνει να σταθούν, να σκεφτούν και να συμπεριφερθούν διαφορετικά.

Η αφήγηση μιας ιστορίας της επιχείρησης, έχει πολλές μορφές και προσφέρει πολλά οφέλη:

 • Εξηγεί πώς μια εταιρεία δημιουργήθηκε και εξελίχθηκε σε αυτήν που είναι σήμερα.
 • Περιγράφει την μοναδικότητά της (USP) και την αυθεντικότητά της.
 • Αυξάνει τις πωλήσεις διότι οι άνθρωποι δεν θέλουν διαφήμιση όταν λαμβάνουν αποφάσεις αγοράς, θέλουν πολύτιμες πληροφορίες/περιεχόμενο.
 • Δημιουργεί πιστούς πελάτες

Επιπρόσθετα οι μηχανές αναζήτησης (SEO) ανταμείβουν τις επιχειρήσεις που δημοσιεύουν ποιοτικό και συνεπές περιεχόμενο. Όσο πιο ενδιαφέρον περιεχόμενο δημιουργούν οι επιχειρήσεις, και το διοχετεύουν μέσα από κατάλληλα κανάλια, όπως το GTP, τόσο πιο μεγάλη διασπορά έχει η προώθηση της επιχείρησης, με συνέπεια μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα (awareness), περισσότερη επισκεψιμότητα (site traffic) στην ιστοσελίδα και συνεπώς περισσότερες πιθανότητες απόκτησης νέων πελατών και να δημιουργίας βαθύτερων σχέσεις με τους ήδη υπάρχοντες (engagement).

Κύρια μέσα προώθησης είναι:
 • τα κοινωνικά δίκτυα (Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, Tik Tok, YouTube κ.α.)
 • οι διαφημιστικές pay-per-click Campaigns (ppc)
 • οι προσωποποιημένες email καμπάνιες
 • τα blogs
 • οι δημοσιεύσεις, στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο σε εξειδικευμέναo, αξιόπισταo και δημοφιλή μέσα παρουσιάζοντας συνολική πληροφορία στον δυνητικό πελάτη.

Σημαντικό για τον κλάδο του τουρισμού η επιλογή εκείνου του μέσου που γνωρίζει τις ανάγκες τόσο του επαγγελματία όσο και του επισκέπτη, ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματική παρουσίαση.

Το περιεχόμενό πρέπει να είναι σχετικό, πολύτιμο και ενδιαφέρον για το κοινό. Εάν αποτυπώνονται αυτές οι ιδιότητες, η απόδοση επένδυσης (ROI) θα προκύψει μέσω ενός αφοσιωμένου κοινού με ολοένα αυξανόμενη δέσμευση στο brand.

Όλα τα παραπάνω είναι το επιστημονικό θεωρητικό πλαίσιο που επεξηγεί απλά τη δυναμική της δημιουργίας κειμένων, εικόνων και video τα οποία επικοινωνούν κατευθείαν με το υποσυνείδητο του υποψηφίου «πελάτη» και τον καθοδηγούν να πατήσει το «κλικ» στο “book online” κουμπί της ιστοσελίδας, η οποία με τη σειρά της έχει δημιουργηθεί λαμβάνοντας υπόψη όλες τις τεχνολογικές δυνατότητες και φυσικά ανανεώνεται συχνά με επίκαιρες πληροφορίες και προωθείται μέσα από διαύλους επικοινωνίας που βρίσκουν το στόχο τους.  Η υλοποίηση τους είναι στο χέρι του καθενός.

Κλείνοντας μια παρότρυνση προς τους επιχειρηματίες του τουρισμού:

«Υπάρχει ένα μεγάλο κοινό ενδιαφερομένων εκεί έξω, οι οποίοι είναι δυνητικοί σας πελάτες και περιμένουν να ενημερωθούν και υπάρχει ένας αντίστοιχος αριθμός επιχειρήσεων που ανταγωνίζονται να διεκδικήσουν τους συγκεκριμένους υποψήφιους επισκέπτες σας.

Όλοι αυτοί περιμένουν να ονειρευτούν τις διακοπές τους και όπως ένα ποίημα ταξιδεύει στις αισθήσεις και στα συναισθήματα, έτσι και ένα καλογραμμένο κείμενο ταξιδεύει τον υποψήφιο στο όνειρο των διακοπών.

Αν δεν τους μιλήσετε εσείς, κάποιος άλλος θα πάρει τη θέση σας».

 

Μίνα Τολίδου

m.tolidou@amgreece.gr

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα στελέχη μας στην ενότητα Ποιοι είμαστε