Η συμβολή της γαστρονομίας στη δημιουργία της τουριστικής εμπειρίας

Νέα

Η συμβολή της γαστρονομίας στη δημιουργία της τουριστικής εμπειρίας

Αυτό ήταν το θέμα της παρουσίασης του Τάσου Γούσιου* στο πλαίσιο της διήμερης εκδήλωσης με τίτλο «Η Τοπική Παραγωγή & Γαστρονομία στο Επίκεντρο», η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού URBACT έργου “Food Corridors”.

ο Γούσιος Τάσος στην ομιλία του για την συμβολή της γαστρονομίαςΣτη διάρκεια της ομιλίας δόθηκαν οι ορισμοί της γαστρονομίας και του γαστρονομικού τουρισμού, παρουσιάστηκε το οικοσύστημα που συμμετέχει στη διαμόρφωση της τουριστικής εμπειρίας, από την παραγωγή των πρώτων υλών ως και την κατανάλωση των εδεσμάτων, περιεγράφηκαν οι τύποι του γαστροτουρίστα, αναλύθηκαν καλές πρακτικές από την Ελλάδα και το εξωτερικό και αναδείχτηκαν τα προβλήματα που υπάρχουν στην ανάπτυξη του Γαστρονομικού Τουρισμού στην περιοχή.

Μετά την ομιλία ακολούθησε συζήτηση με ενδιαφέρουσες ανταλλαγές απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων και δόθηκε η υπόσχεση για συνέχιση των δράσεων για την ενδυνάμωση των σχέσεων των τοπικών παραγωγών με τις τουριστικές επιχειρήσεις και την ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού στην περιοχή.

άνθρωποι που παρακολούθησαν την ομιλία για την συμβολή της γαστρονομίας

Το έργο Food Corridors αποσκοπεί στη δημιουργία ενός δικτύου πόλεων που έχει στόχο την ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών, μέσω της προώθησης νωπών, τοπικών και υγιεινών τροφίμων και της τόνωσης των μικρών αλυσίδων παραγωγής και κατανάλωσης. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η δημιουργία ενός περιβάλλοντος παραγωγής και κατανάλωσης που θα βασίζεται στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης εκδήλωσης, που διοργάνωσε ο Δήμος Λαρισαίων και πραγματοποιήθηκε στο κέντρο καινοτομίας JOIST, διεξήχθησαν και ανοιχτά εργαστήρια και δραστηριότητες για τα τοπικώς παραγόμενα προϊόντα, οι οποίες συνδύαζαν την άυλη πολιτιστική κληρονομιά της γαστρονομίας με σύγχρονες στρατηγικές ανάπτυξης και τεχνολογικής προόδου και υπήρχε και έκθεση των προϊόντων των παραγωγών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, τα οποία μπορούσαν να γευτούν οι συμμετέχοντες.

*Ο Τάσος Γούσιος είναι Σύμβουλος Τουριστικής Ανάπτυξης, ιδρυτής και Γεν. Διευθυντής της Alpha Marketing Greece και επιστημονικός συνεργάτης του ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ.

δοκιμή τοπικών προϊόντων για την συμβολή της γαστρονομίας