Ομιλία του CEO της Alpha Marketing στο συνέδριο Digital Business: Cloud, Data Centers & Digital Transformation

Νέα

Ομιλία του CEO της Alpha Marketing στο συνέδριο Digital Business: Cloud, Data Centers & Digital Transformation

Ο CEO της Alpha Marketing Greece συμμετείχε στο συνέδριο Digital Business: Cloud, Data Centers & Digital Transformation ως καλεσμένος ομιλητής και έθεσε τις βάσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην πράξη 

Σε μία χρονική περίοδο όπου η έννοια του ψηφιακού μετασχηματισμού (Digital Transformation) απέκτησε μεγαλύτερη σημασία από ποτέ, έχει γίνει πλέον κατανοητό ότι η επιχειρηματικότητα απαιτεί την κατανόηση στην αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών με σκοπό την αναβάθμιση των λειτουργιών των οργανισμών και επιχειρήσεων.
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι η ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας σε όλους τους τομείς μιας επιχείρησης, αλλάζοντας ουσιαστικά τον τρόπο λειτουργίας της προκειμένου να προσφέρει αξία στους πελάτες
Οι επιχειρήσεις και οι Οργανισμοί προωθούν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό και τις τεχνολογίες cloud computing με έναν κοινό στόχο: η αποτελεσματικότητα της πληροφορικής και των διαδικασιών τους να βελτιωθεί και να ενσωματωθεί στενότερα στις επιχειρηματικές καινοτομίες.

Με βάση τις προβλέψεις του IDC, οι παγκόσμιες δαπάνες για δημόσιες υπηρεσίες cloud (Public Cloud) και υποδομές (Data Centers) προβλέπεται να διπλασιαστούν τα επόμενα. Θα αυξηθεί δηλαδή, από 229 δισεκατομμύρια δολάρια run rate το 2019 σε σχεδόν 500 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2023.
Τα δεδομένα (Data) έχουν εξελιχθεί σε βασικό περιουσιακό στοιχείο των επιχειρήσεων και η αξιοποίηση τους είναι κλειδί για την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα.
Την ίδια στιγμή, οι επιχειρήσεις καλούνται να γίνουν περισσότερο ψηφιακά ευέλικτες και στρέφονται προς το Cloud computing προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί στην ανάγκη για μεγαλύτερη αξιοποίηση και εξέλιξη των κέντρων δεδομένων (Data Centers).

Είναι αυτό όμως αρκετό, όταν μια Επιχείρηση ή ένας Οργανισμός δεν έχει την αντίστοιχη οργάνωση στη δομή και τις λειτουργίες του;

Δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο
Ψηφιακός μετασχηματισμός στην πράξη – Τάσος Γούσιος

Μπορείτε να δείτε περισσότερες δράσεις στην ενότητα Νέα

αλλά και στην ενότητα Μας εμπιστεύθηκαν