Ολοκληρώθηκε το διαδικτυακό συνέδριο “Place Branding and Cross Border Regions”

Νέα

Ολοκληρώθηκε το διαδικτυακό συνέδριο “Place Branding and Cross Border Regions”

Στις 13 Δεκεμβρίου διοργανώθηκε το ημερήσιο διεθνές συνέδριο με θέμα “Place Branding and Cross Border Regions” ως μέρος του έργου Culture Plus του Προγράμματος Interreg IPA-CBC.
Το συνέδριο σηματοδότησε το τελικό στάδιο του έργου, αλλά ήταν, επίσης, μια ευκαιρία για ερευνητές και επαγγελματίες να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τον τουρισμό, το branding και τη βιωσιμότητα σε διασυνοριακές περιοχές.

Keynote ομιλητές

Ήταν οι Fatmir Guri, Στέλλα Κωτοπούλου και Σπύρος Αβδημιώτης.

Οι συμμετέχοντες εστίασαν στο rebranding των διασυνοριακών περιοχών, στην προώθηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και στις πτυχές της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, μέσα από διαφορετικά παραδείγματα.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αργυροκάστρου, με την επιστημονική υποστήριξη του Εργαστηρίου Τουριστικού Σχεδιασμού, Έρευνας και Πολιτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Τιράνων.

 

Το οργανωτικό και πρακτικό μέρος του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε από την Alpha Marketing Greece.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα στελέχη της Alpha Marketing στην ενότητα Ποιοι είμαστε