Σχεδιασμός επικοινωνίας 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Marketing & Branding Τόπου

Νέα

Σχεδιασμός επικοινωνίας 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Marketing & Branding Τόπου

H εταιρία μας ανέλαβε την επικοινωνία του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Marketing & Branding Τόπου που θα γίνει στην πόλη της Λάρισας Στο πλαίσιο αυτό μας ανατέθηκε και ο σχεδιασμός του λογότυπου και όλου του επικοινωνιακού υλικού.

Σύμφωνα με το brief το οποίο μας δόθηκε καταλήξαμε ότι έπρεπε να σχεδιαστούν τα σήματα από τα τέσσερα επίπεδα μάρκετινγκ που μπορεί να καλύψει το συνέδριο ( Εθνικό, Περιφερειακό, Αστικό και Σημειακό / Ειδικό ) ώστε να δοθεί μια οπτική ταυτότητα.

Tο αποτέλεσμα ήταν οι 4 κύκλοι οι οποίοι περικλείουν πικτογράμματα που χαρακτηρίζουν αυτά τα 4 επίπεδα. Οι χρωματισμοί τους είναι αντίστοιχοι.

Το νόημα ενός συνεδρίου είναι η ενοποίηση όλων αυτών σε ένα χώρο και έτσι το οπτικοποιήσαμε με την ένωσή τους μέσω ενός ρόμβου.

Το νούμερο 2 που χαρακτηρίζει την επανάληψη σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να “περνάει” μέσα από το συνέδριο αλλά συγχρόνως να δίνει μια κίνηση προς αυτό μέσω των άκρων που σχεδιάστηκαν με μορφή βέλους.

Πληροφορίες για το συνέδριο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.placemarketing2.gr