2ο Εργαστήριο Τυπολογίας Ασφαλούς Λαπαροσκοπικής Χολοκυστεκτομής

 

2ο Εργαστήριο Τυπολογίας Ασφαλούς Λαπαροσκοπικής Χολοκυστεκτομής

Για δεύτερη φορά στον ελλαδικό χώρο διεξήχθει από τη Χειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Τρικάλων, την Ομάδα Εργασίας Ασφαλούς Χολυκυστεκτομής (ΕΤΑΛΧΟ) και το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας στις 9-10 Μαρτίου 2024, στο Μουσείο Τσιτσάνη, το Εργαστήριο Τυπολογίας Ασφαλούς Χολοκυστεκτομής, ένα Εντατικό Φροντιστήριο για ειδικευόμενους και ειδικευμένους γενικούς χειρουργούς.

Μέχρις στιγμής είναι η πρώτη εκπαιδευτική προσπάθεια που αποτυπώνει την οργάνωση της ασφαλούς σκέψης και νοοτροπίας για την λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν πανελλήνιας εμβέλειας, τόσο από τον ακαδημαϊκό όσο και από το δημόσιο φορέα, αλλά και τις Η.Π.Α., με συμμετοχή του υπευθύνου του αντίστοιχου προγράμματος για την ασφαλή χολοκυστεκτομή των ΗΠΑ καθηγητής χειρουργικής, Dimitrios Stefanidis.

Το Εργαστήριο παρέχει 15 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων ήταν δωρεάν

 

Περισσότερες πληροφορίες για το εργαστήριο:

Με το δεύτερο εργαστήριο τυπολογίας ασφαλούς λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής συστηματοποιείται η προσπάθεια, που ξεκίνησε πέρυσι, να αποσαφηνιστούν εκείνα τα βήματα που αποδεδειγμένα θωρακίζουν απέναντι στο πιο επίφοβο σύμβαμα της πιο συχνά εκτελούμενης επέμβασης στη γενική χειρουργική.

Βήματα που δεν σχετίζονται με την χειρουργική τεχνική της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής, αλλά τους στόχους που αυτή πρέπει να θέτει και τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι στόχοι μπορεί να επικυρωθούν διεγχειρητικά. Τα βήματα αυτά δημιουργούν μέσα από την συστηματική τους αλληλουχία και αλληλοδιασύνδεση μια  διαδικασία απλή και εύκολα αναπαραγώγιμη, που όταν ενσωματωθεί στη ροή της επέμβασης από όλη την χειρουργική ομάδα δημιουργεί μια ασφαλιστική δικλείδα απέναντι στις χολαγγειο-αγγειακές κακώσεις.

Αυτά τα βήματα εκτέλεσης της επέμβασης και επιβεβαιωτικού ελέγχου της ασφάλειας της θα αναλυθούν συστηματικά σε διαλέξεις και βίντεο (που αποδομούν την επέμβαση στα κύρια σημεία της).

Δημήτριος Παπαγόρας

Δ/ντης Χειρουργικής Κλινικής Νοσοκομείου Τρικάλων

 

 

Aιγίδες

 

 

 

 

Χορηγοί

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Ξενοδοχεία