Συνάντηση Ολοκλήρωσης Έργου Remedio

remedio αφίσα συνάντηση

Την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019 παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση στο Ξενοδοχείο Makedonia Palace στη Θεσσαλονίκη, τα σχέδια και οι στρατηγικές, οι οποίες διαμορφώθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου «REMEDIO» – «Εφαρμογή καινοτόμων συγκοινωνιακών λύσεων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος σε πόλεις της Μεσογείου.

Πρόκειται για πρόγραμμα το οποίο διήρκεσε τρία χρόνια, το υλοποίησε η Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Μεσογειακής Συνεργασίας ΙΝΤERREG MED 2014-2020 στο πλαίσιο διακρατικού Εταιρικού σχήματος συνεργασίας 8 φορέων και ερευνητικών ινστιτούτων από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Κροατία.

Στην τελική ημερίδα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της διεπιστημονικής συνεργασίας  Φορέων (μεταξύ των οποίων, το Εργαστήριο φυσικής της ατμόσφαιρας  του Αριστοτέλειου  Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Ινστιτούτο Μεταφορών Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, οι Δήμοι Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς)  που αφορούν στο επανασχεδιασμό ενός σημαντικού αστικού άξονα με τρόπο που δεν θα  διαιρεί την πόλη αλλά θα δημιουργεί μία συνεκτική γραμμική γειτονιά.

 

Κάντε εγγραφή στο newsletter μας: